Čím všetkým prispievame k spoločenskej zodpovednosti?Pražiareň Ready After  v rámci všetkých svojich aktivít plno podporuje pojem spoločenská zodpovednosť a dbáme na život okolo nás. Od starostlivosti o zamestnancov, správnym prístupom k zákazníkom a obchodným partnerom, etickým vystupovaním v jednotlivých činnostiach spoločnosti, ale taktiež aj s ochranou životného prostredia z viacerých aspektov.

Spoločenská zodpovednosť v Ready After

Od roku 2018 sme používali na praženie menšiu elektrickú pražičku. V roku 2021 ju nahradila väčšia, plynová pražička. Nová pražička znížila objem vytváraných splodín o 40 % oproti tej starej. Vieme na nej kontrolovať intenzitu horáku, otáčky bubna a rýchlosť ventilátora – čím dokážeme lepšie regulovať spotrebu energie. Toto všetko prispieva k nižšej produkcii emisií. Takisto, ako nový stroj spĺňa aktuálne normy oproti normám z roku 2018. Lepšie vieme využiť vyprodukované teplo kvôli dvojitému plastu pražičky a aj to v značnej miere prispieva k menšej tvorbe emisií a lepšiemu využitie tepelnej energie. Na novej pražičke kávu ochladíme za 3 minúty, zatiaľ čo pri starej to bolo 10 minút, takže aj tu môžeme potvrdiť, že sme úspešne znížili spotrebu.

Zmeny v E-shope a ekologické balenia

V environmentálnej oblasti sa snažíme držať krok a tento rok prišlo niekoľko zásadných zmien. Neustále pracujeme na zlepšovaní kvality káv a služieb, no sme si vedomí aj našej stopy, ktorú zanechávame na planéte vďaka výrobnému procesu a distribúcii kávy. Ročne pošleme našim zákazníkom veľký počet balení káv, ktoré od začiatku predaja balíme do kartónu, vypĺňame recyklovanou papierovou výplňou a pásky sme vymenili za papierové. Aj týmto krokom sa snažíme pomôcť našej planéte.

Na obaloch kávy pracujeme aj v aktuálnom období – nájsť tie najlepšie balenia z hľadiska starostlivosti o prírodu. Hľadáme totiž relevantný kompromis medzi udržaním kvality kávy v balení a jej dopadom na prírodu. Naše balenia neustále inovujeme a aktuálne riešime také obaly, ktoré by boli plne recyklovateľné. Niektoré produkty, ako napríklad Cascara a POPICHI ORECHY už balíme udržateľne. Cascara je balená v kompostovateľnom obale, zatiaľ čo POPICHI ORECHY sú balené v skle.

Etické konanie a humanitárna pomoc

Niekoľkokrát sme pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. Poskytli sme našu kávu úplne zadarmo do niekoľkých nemocníc na detské alebo onkologické oddelenie, pretože ľudskosť v našej pražiarni nikdy nevymrie a šíriť úsmev nás jednoducho napĺňa.

Tak isto sme poslali tovar zdravotne postihnutým ľudom, ako malú pomoc v ťažkej situácii. Dúfame, že aj tento krok im aspoň trochu pomohol a splnil účel. Naša pomoc však neostala len pri káve a inom kávovom sortimente. Finančne sme taktiež podporili ich zbierky na drahé liečenia, ktoré im dokážu zachrániť život. Pravidelne sme taktiež posielali tovar vyťaženým lekárom v nemocniciach, ktorí museli pracovať 24 hodín bez prestávky každý jeden deň.

Vzdelávanie a podpora študentom

V roku 2019 sme podporili študentov hotelovej školy v Prievidzi a zasponzorovali im maturitné skúšky. Kávu a všetok tovar sme na adresu školy doručili úplne zadarmo. Bohužiaľ, z dôvodu pandémie sa tieto skúšky neuskutočnili. Čo sa nakoniec uskutočnilo boli skúšky hotelovej akadémie v Prešove, ktorá v roku 2022 od nás dostala rovnaký sponzorský dar.

Veľa študentov sme taktiež zamestnali na našich predajných akciách a naučili sme ich pracovať s výberovou kávou. Väčšina z nich ostala s nami v kontakte a teší nás, že sa zamestnali v kvalitných kaviarňach a ďalej pracujú v gastre. Do práce ich taktiež pripravila naša edukácia vo forme zaúčania a školenia. Sme na nich nesmierne hrdí a veríme, že entuziazmus, aký mali pri nás, si preniesli aj do nového pracovného prostredia.

Nákupný košík

0
V košíku sa nenachádza žiadny produkt.